010 206 50 66
KONTAKT

Asbestsanering i Västerås

Asbest är ett skadligt ämne som kan påverka både människor och djur negativt. Om man river i asbest kan små asbestfibrer utlösas och andas man in det kan det orsaka cancer i lungorna. Därför bör en asbestsanering utföras av en firma med rätt expertis. Vi hjälper dig med asbestsanering i Västerås.

Här blir asbestsanering oftast aktuellt

Asbest kan man finna i många olika typer av material. Det har dock varit förbjudet att använda sig av under en lång tid, men man kan fortfarande hitta det i äldre byggnader. Asbest måste tas tag i direkt för att undvika hälsorisker hos personalen som jobbar i industribyggnaden. Platser som oftast har höga halter av asbest och där en asbestsanering oftast utförs på är inom industri och på järnvägar. Orsaken till att asbest användes ofta och var väldigt vanligt berodde på dess slitstarka egenskap. Detta medförde även att man började använda det i värmeisoleringar, värmepannor, ventilationsanläggningar och som bullerdämpning. Det kan även förekomma asbest i en hel del andra material också. Därför är det viktigt att man tar tag i en asbestsanering inom dessa områden för att undvika potentiella hälsoproblem hos personalen.

Viktiga lagar och regler

Det finns vissa lagar och regler gällande asbest som man bör förhålla sig till. Det får exempelvis inte finnas asbesthaltigt material på arbetsplatsen. Det får heller inte hanteras av vem som helst. Om man bryter mot dessa regler kan böter tilldelas. Asbestsanering bör därför alltid hanteras av en firma med tillstånd och med rätt kompetens.

Kontakta oss

Vi hjälper dig med asbestsanering i Västerås. Vi är även verksamma i Stockholm, Uppsala och i Enköping. Kontakta oss om du behöver hjälp eller om du har några frågor och funderingar gällande asbestsanering.

Vi hjälper dig gärna!

Vill du bli kontaktad?

Vi är verksamma i Stockholm, Västerås, Uppsala och Enköping med omnejd. Anlita oss så kan vi lösa just ert uppdrag med sanering mot industri och offentlig sektor i Mälardalen.

Välkommen att höra av dig till oss!
crossmenu