010 206 50 66
KONTAKT

Vi hjälper dig med asbestsanering i Stockholm!

Asbest är mineralfibrer som är små och tunna vilket gör att dem kan tränga sig in i kroppen. Detta kan i sin tur orsaka allvarliga lungsjukdomar då damm med asbestfibrer kan orsaka cancer i lungorna. Därför bör en asbestsanering i Stockholm utföras av en firma med rätt kompetens och erfarenhet.  

Vanliga ställen för en asbestsanering 

Asbest kan dyka upp i en hel del olika material runt om i Stockholm. Det har länge varit förbjudet att använda sig av asbest, trots detta dyker asbest fortfarande upp i äldre konstruktioner. Detta medför en risk för personal som arbetar i områden där asbest finns kvar. Områden med en hög asbest sannolikhet, kan exempelvis vara inom industri, väg, och järnväg. Bland järnvägar har asbest varit användbart till skivmaterial men även andra konstruktioner i tunnelbanor. Anledningen till att asbest har använts beror på deras slitstarka egenskap och kunde även användas i ventilationsanläggningar, värmeisoleringar i rör, värmepannor och som bullerdämpning. Asbest dyker även upp i mycket annat också, då materialet visade sig vara väldigt användbart förr i tiden. Därför är det viktigt att utföra en korrekt asbestsanering inom dessa områden. För att personal som arbetar i dessa områden inte ska drabbas av hälsoproblem.  

Lagar och regler gällande asbest 

Det är viktigt att man utför en noggrann och säker asbestsanering. Enligt Kemikalieinspektionens och Arbetsmiljöverkets föreskrifter står det att asbest och asbesthaltigt material inte får användas eller hanteras i arbetslivet. Det finns givetvis vissa undantag, exempelvis vid rivning med ett tillstånd från Arbetsmiljöverket. Om man bryter mot dessa regler kan det medföra ett straff i form av böter eller en sanktionsavgift. Asbestsanering bör därför utföras med rätt kunskap för att det ska gå korrekt till. 

Vi hjälper dig med asbestsanering i Stockholm. Vi utför även asbestsanering i Uppsala, Enköping och i Västerås.  

Vill du bli kontaktad?

Vi är verksamma i Stockholm, Västerås, Uppsala och Enköping med omnejd. Anlita oss så kan vi lösa just ert uppdrag med sanering mot industri och offentlig sektor i Mälardalen.

Välkommen att höra av dig till oss!
crossmenu