Dags att boka vårens sanering

Läs mer om våra tjänster inom mögelsanering, asbestsanering eller PCB-sanering

Sanering av asbest, mögel, PCB och annat

Industrisanering i Sverige utför sanering av ämnen som kan vara skadliga och därför kräver rätt typ av hantering och kvalificerad sanering. Vi hjälper exempelvis till med asbestsanering. Asbest är ett ämne som länge har använts till många typer av byggnadsmaterial på grund av en rad positiva effekter. Asbesten innehåller dock fibrer som släpps ut i luften vid en sanering och rivning som är skadliga att andas in. Av den anledningen krävs rätt kunskaper inom asbestsanering.

Vi sanerar även PCB som finns i många typer av trögflytande vätskor, som fortfarande finns kvar i många typer av fastigheter, i allt från transformatorer till kondensatorer samt i plast och fog.

Också sanering av mögel är ett arbete som kräver särskild kompetens för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Mögel saneras med en rad olika typer av metoder beroende på var möglet finns och vilken utsträckning som angreppet har. Två metoder för sanering av mögel är så kallad isblästring där man blästrar med torr-is samt torrsugning där skadat material istället sugs upp.

Sanering runt om i Mälardalen

Läs gärna mer här på vår hemsida om de olika typerna av saneringar och kontakta oss för att boka in din hjälp med allt från asbestsanering och PCB-sanering till sanering av mögel, kemikalier och annat i Mälardalen med städer som bland andra Stockholm, Uppsala, Västerås och Enköping.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter